Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Munkavédelmi előírások

 

MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

Csak egy kattintás és láthatja a jogszabály hatályos változatát.

 

I. A munkavédelmet érintő nemzeti joganyagok

I./1. Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság

I./2. Foglalkozás-egészségügy

1./3. Munkabaleset

I./4. Foglalkozási betegség, fokozott expozíció

I./5. Munkahely

I./6. Kóroki tényezők

I./7. Kémiai biztonság

I./8. Munkaeszköz, gép

I./9. Egyéni védőeszköz

 • 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
 • 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól (hatályos: 2018. 04. 21-ig)
 • 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról (hatályos: 2018. 04. 21-ig)
 • 4/2018. (II. 28.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról (hatályos: 2018. 04. 21-től)

I./10. Anyagmozgatás, közlekedés

 • 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 1. számú melléklet: Vasútüzemi munkák biztonsági szabályzata
 • 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 2. számú melléklet: Vasútépítési és vasútfenntartási biztonsági szabályzata
 • 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 3. számú melléklet: Gépjárműjavítás biztonsági szabályzata
 • 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 4. számú melléklet: Hajózási munkák biztonsági szabályzata
 • 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

I./11. Építőipari tevékenység

I./12. Villamosság

I./13. Hegesztés

I./14. Vas- és fémipari szerelés

I./15. Emelőgép

I./16. Ipari alpintechnika

I./17. Bányászat

I./18. Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vízügy

I./19. Élelmiszeripar

I./20. Kereskedelem, vendéglátóipar

I./21. Televízió, színház, mozgófilm

I./22. Veszélyes anyagokkal végzett tevékenységek

I./23. Nyomástartó berendezések, gázpalackok, gázfogyasztó készülékek

 • 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
 • 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról (hatályos: 2018. 04.21-ig)
 • 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról (hatályon kívül: 2016. december 31.)
 • 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról (Hatályos: 2017. január 01-től.)

I./24. Szakmai képesítési követelmények

 • 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól
 • 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
 • 29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
 • 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről
 • 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsga követelményeiről (hatályos: 2016. 09. 16-ig)
 • 22/2008. (VIII. 29.) KHEM rendelet a közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosításáról
 • 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról
 • 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről (hatályos: 2016. 09. 01-ig)
 • 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

I./25. Megfelelőség-értékelés

 

A munkavédelmet érintő Európai Uniós és ILO-s joganyagok

II./1. Általános munkavédelmi joganyagok

II./2. Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság

II./3. Foglalkozás-egészségügy

II./4. Munkabalesetek

II./5. Foglalkozási betegség, fokozott expozíció

II./6. Munkahely

II./7. Kóroki tényezők

II./8. Kémiai biztonság

II./9. Munkaeszköz, gép

II./10. Egyéni védőeszköz

II./11. Anyagmozgatás, vízi közlekedés

II./12. Építőipari tevékenység

II./13. Bányászat

II./14. Mezőgazdaság, halászat

II./15. Munkavédelmi képviselő

II./16. Statisztika

 

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő

alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek

vizsgálatáról és tanúsításáról